Certifikačná autorita Ekonomickej fakulty TU v Košiciach - web rozhranie

Návody na prácu s certifikačnou autoritou:

1. Ako získať certifikát CAEKFTUKE (Návody)

Alternatíva získania certifikátu:

Thawte - stránka spoločnosti Thawte už od r. 1995 vydáva zdarma osobné certifikáty

C.O.M.O.D.O - alternatíva získania free osobného certifikátu

2. Ako zrušiť svoj certifikát (v prípade krádeže, straty, zneužitia)

3. Ako exportovať certifikát z Internet explorera

4. Ako importovaľ certifikát do Internet explorera

5. Ako importovať certifikát do MS Outlook

6. Ako importovať certifikát inej osoby do adresára MS Outlook a vytvoriť šifrovaný a podpísaný email

7. Ako importovať certifikát a súkromný kľúč do PGP

8. Ako exportovať verejný kľúč z PGP (pre ostatných užívateľov)

9. Ako podpísať dokument a overiť platnosť obsahu dokumentu a platnosť podpisu dokumentu v PGP.

10. Ako zašifrovať obsah dokumentu a následne rozšifrovať v PGP.

11. Ako podpísať a zašifrovať dokument a následne ho rozšifrovať a overiť platnosť podpisu súčasne jednou akciou v PGP

12. Nastavenie PGP servra pre upload verejných kľúčov