Ako získať certifikát DTCA


Na tejto stránke sa dozviete, ako je možné požiadať o vystavenie komerného certifikátu certifikačnej autority DTCA.
Po otvorení požadovanej stránky v Internet exploreri, je potrebné vyplniť požadovaný formulár. Názorný postup nájdete na pripojenom videu nižšie. Po odoslaní vyplneného formulára sa Vám vygeneruje a zobrazí zodpovedajúci certifikát. Ten je potrebné si vytlačiť a zájsť do registračnej autority s dokladom totožnosti, kde sa prevedie identifikácia Vašej osoby. Po zaregistrovaní sa v registračnej autorite bude Váš certifikát podpísaný certifikačnou autoritou DTCA a zároveň Vám bude doručený email s ďalšími pokynmi. Celý tento postup je potrebné robiť na jednom a tom istom počítači. V prípade, že chcete certifikát ďalej používať na inom počítači, je potrebné si ho vyexportovať a z dôvodu bezpečnosti odstrániť z daného počítača a opätovne naimportovať na počítač, kde ho budete následne používať.