doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Němcovej 32,
040 01 Košice,
jozef.bucko@tuke.sk

Ing. Martin Vejačka, PhD.
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Němcovej 32,
040 01 Košice,
martin.vejacka
@tuke.sk

Ing. Michal Kočiš
Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Němcovej 32,
040 01 Košice,
michal.kocis@tuke.sk

Ing. Peter Mann
Ústav výpočtovej techniky
Technickej univerzity v Košiciach
Němcovej 3,
040 01 Košice,
peter.mann@tuke.sk