Certifikačná autorita Ekonomickej fakulty TU v Košiciach vznikla ako aktivita na podporu šírenia osvety problematiky elektronického podpisu a potrebe jeho používania v procese elektronickej komunikácie. Slúži tiež na výučbové potreby Ekonomickej fakulty TU v Košiciach. Vybudovanú certifikačnú autoritu použijeme na skvalitnenie výučby predmetov Elektronické bankovníctvo, Ekonomické informačné systémy, stane sa súčasťou Virtuálneho laboratória elektronického podnikania.

Certifikačná autorita Ekonomickej fakulty TU (CAEKFTU) vznikla vďaka projektu nadácie Tatrabanky, ktorá podporila finančným darom vysoké školy pri rozvoji takýchto projektov.

Táto stránka slúži ako návod, ako získať certifikát CAEKFTUKE a ako ho ďalej požívať napr. na podpisovanie emailov prostredníctvom emailových klientov (MS Outlook, Thunderbird). Je určená najmä študentom Ekonomickej fakulty, ale veríme, že poslúži aj ďalším študentom a zamestnancom TU, ktorý prejavia záujem dozvedieť sa viac o tejto technológií, alebo si ju "naživo" vyskúšať.

V prípade nejasnosti, postrehov a návrhov nám neváhajte napísať.

Ako získať certifikát DTCA

Ako získať certifikát CAEKFTUKE

PGP (Pretty Good Privacy)