Dňa 20.11.2008 sa konal odborný seminár na tému "Využitie elektronického podpisu v e-commerce – príklad FLUID-WIN" s nasledovným programom:

PROGRAM: 

08:30 hod. - 09.00 hod.        Prezentácia účastníkov, otvorenie seminára

09:00 hod. - 10.30 hod.        projekt FLUID-WIN

   Integrácia finančných a logistických služieb do výrobných sietí.

   Faktoring a platforma FLUID-WIN

10:30 hod. – 11:00 hod.      Občerstvenie  

11:00 hod. – 13:00 hod.      Elektronický podpis a možnosti jeho využívania v praxi

  1. Prečo a na aký účel používať elektronický podpis.

  2. Elektronický podpis na Slovensku, certifikačné a registračné autority.

Seminár sa konal za podpory 6RP európskeho projektu FLUID-WIN a Košická regionálna komora SOPK.

V rámci projektu odzneli nasledovné prezentácie:

Projekt FLUID-WIN - Peter Mihók

Bezpečnosť elektronických systémov a elektronický podpis - Jozef Bucko

Elektronický podpis z pohľadu legislatívy - Jozef Bucko

Comodo

Thawte

NBU - Národný bezpeč. úrad